Profesor Alicja Kępińska
1932 – 2019

[…]wolność nie leży w żadnym z poszczególnych ogrodów, ani tym własnym ani w obcych. Rodzi się między ogrodami, po ich utracie, na terenie który nazywamy dystansem[…]
Alicja Kępińska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesor Alicji Kępińskiej, wybitnej historyk, krytyk sztuki i filozof.

Profesor Alicja Kępińska była absolwentką historii sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, studiowała także na Uniwersytecie Warszawskim, prowadziła badania na Uniwersytecie w Oxfordzie, na uczelniach we Francji, Niemczech i wielu innych. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej, AICA Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej czy DAAD.
Nierozłącznie związana z naszą Uczelnią w latach 1960-2006 pełniła rolę m.in. Kierownika Katedry Przedmiotów Filozoficzno-Historycznych Wydziału Wychowania Plastycznego, przekształconego później w Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa czy członka kolegium redakcyjnego Zeszytów Artystycznych.

Owiane legendą wykłady prowadzone przez profesor Alicję Kępińską zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem rzeszy słuchaczy, także spoza środowiska naszej Uczelni.
Była autorką kilkunastu książek naukowych i niezliczonej ilości artykułów. Jej autorytet, szerokie badania i refleksja naukowa (od XVIII wiecznej twórczości Piotra Norblina, przez Informel, po sztukę najnowszą) przez lata budowały dyskurs badań nad sztuką oraz specyfikę naszej uczelni – interdyscyplinarnego ośrodka nauki i sztuki, łączącego teorię z praktyką artystyczną.

Odznaczona Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodą Indywidualną Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Medalem Scholae Bene Merito przyznawanym przez Senat naszej uczelni.

Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim uczniom prof. Alicji Kępińskiej składamy najszczersze wyrazy współczucia.


Pogrzeb prof. Alicji Kępińskiej odbędzie się 23 lipca, o godz. 12.00 na na Cmentarzu Górczyńskim parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu