Szanowni Państwo,

zarządzeniem Rektora UAP prof. dr. hab. Wojciecha Hory w dniach od 10 maja 2019 roku do 30 maja 2019 roku studenci UAP mogą przebywać w salach dydaktycznych w budynkach:

-> A (Al. Marcinkowskiego) i B (ul.23 Lutego) od godziny 6.00 do godziny 2:00, przy czym od godziny 22:00 należy wchodzić przez portiernię w budynku B,

-> F ( ul. Szewska) i C ( Plac Wielkopolski ) od godziny 6:00 do 24:00

-> Dyplomanci od 1 czerwca 2019 roku –  wyłącznie za zgodą Prorektora ds. studenckich.


ZARZĄDZENIE NR 89 2018 2019