Teresa Bardzińska-Bonenberg | Architektura Chin – wątki dawne, wątki nowe i star architekci

7.05. 2019, godz. 17.00
Atrium UAP, budynek B

organizacja: Studenckie Koło Architektury SANS

„Architektura Chin – wątki dawne, wątki nowe i star architekci”

Tradycyjna architektura Chin od czasów najdawniejszych wpisana była w  krajobraz lokalny, stąd olbrzymie różnice form, materiałów, rozwiązań.  Historia współczesnych Chin wpisanych w gospodarkę świata zaczęła się w  XIX wieku od prób kolonizacji przez Europejczyków ośrodków miejskich  szczególnie nadających się do prowadzenia handlu. Burzliwa historia XX  wieku pozostawiła w chińskich miastach, oprócz zniszczeń, ślady różnych  koncepcji architektonicznych i urbanistycznych realizowanych przez  Europejczyków, Chińczyków i Amerykanów. Od lat 80. XX wieku do dziś trwa  boom budowlany, w wyniku czego zupełnie zmienił się obraz i rozmiary  chińskich miast – często ze szkodą dla wspaniałych zabytków. Możliwości  inwestycyjne jakie w Chinach stworzono spowodowały, że w dorobku każdego  star-architekta znajduje się zazwyczaj kilka tutejszych realizacji.  Dostrzeżeni zostali również architekci chińscy. Wieś chińska i obszary niezurbanizowane – to zupełnie inny, również  bardzo zróżnicowany świat. Obecnie w nich upatruje się remedium na  przeskalowane miasta i tempo życia.