Politic, spiritualism, and sexuality based in Macau

Exhibition / Book launch / Screenings / Meetings

Ostrov św. Marcin 25 l.u. Nr 6

31.05 Start: 19:00
The event is organized as part of Poznań art week 2019

[PL version below]

Two independent collectives in intercontinental collaboration, impossible? No! This is exactly what will happen in Ostrøv, during this year Poznań Art Week.

Politic, spiritualism, and sexuality based in Macao are the topics investigated by the local artists involved in Galo Magazine, which will be launched for the first time in Poland!

Macao, which is around eight times smaller than Poznań, not a long time ago freed up from Portuguese colonization (1999), and One Country (China), Two Systems principle will be kept in place until 2049, it remains in question what will happen after these dates.

To make art in such a complicated politically and identically piece of land as Macao is a challenge in itself. The local photographers try to reveal their attitude toward such confusing situations by established Galo, a photo magazine.

We invite you to explore this tiny mystery piece of land together and exchange perspectives of art, photography, identity issues, political problems, etc. We believe that you will find the connection by the form of photography between Poland and Macao.

Project co-financed by 閒人公社 Comuna de Han-Ian

CLICK CLICK CLICK CLICK!!
公雞 – 攝影同人誌 / Galo – Fanzine


Ostrov św. Marcin 25 l.u. Nr 6

31.05 Start: 19:00

Wystawa / Promocja książki / Spotkania

Wydarzenie organizowane w ramach POZNAŃ ART WEEK 2019

Polityka, spirytualizm i seksualność według Galo magazine
Wystawa / Promocja książki / Pokazy filmów / Spotkania

Dwa niezależne kolektywy w ramach współpracy międzykontynentalnej, niemożliwe? Nie! To właśnie wydarzy się w Ostrøv, podczas tegorocznego Poznań Art Week.

Polityka, spirytualizm i seksualność w Makau to tematy badane przez lokalnych artystów zaangażowanych w Galo Magazine, pierwszy raz do doświadczenia w Polsce!

Makau, jest około ośmiokrotnie mniejsze od Poznania, nie tak dawno uwolnione z kolonizacji portugalskiej (1999 r.), pozostaje w ustroju “Jeden kraj (Chiny), dwa systemy” aż do 2049 roku, w którym to zostanie definitywne włączone do Chińskiej Republiki Ludowej.

Tworzyć sztukę na tak skomplikowanym polu politycznym i tożsamościowym jak Makau jest wyzwaniem samym w sobie. Miejscowi fotografowie starają się formułować swój stosunek do tak zagmatwanych sytuacji dzięki fotograficznemu Galo Magazine.

Zapraszamy do odkrywania tego małego tajemniczego kawałka ziemi razem i wymiany perspektyw sztuki, fotografii, kwestii tożsamości, problemów politycznych.

Projekt dofinansowany przez 閒人公社 Comuna de Han-Ian

CLICK CLICK CLICK CLICK!!
公雞 – 攝影同人誌 / Galo – Fanzine