Przejdź do treści

Konkurs Parallel Traces już trwa! Prace można składać do 26 czerwca 2019 roku.

Do konkursu zapraszamy pełnoletnich fotografów i artystów tworzących sztuki audiowizualne, którzy są obywatelami krajów europejskich.

Konkurs dotyczy architektury, urbanistyki, a w szczególności nietuzinkowego, wizualnego przedstawienia żydowskiego dziedzictwa kulturowego obecnego w tkance miast biorących udział w projekcie: Wrocławia, Girony, Tbilisi, Sighetu i Belgradu.

Ogólnoeuropejski, otwarty konkurs stawia sobie za cel:
– stworzenie współczesnych, multimedialnych dzieł sztuki,
– zaprezentowanie wspólnych elementów, które zbliżają obywateli o żydowskim i nieżydowskim pochodzeniu oraz odmiennej kulturze,
– ukazanie kultury żydowskiej jako części naszego wspólnego domu – Europy oraz obecnych w naszym codziennym życiu śladów żydowskiej przeszłości,
– zbudowanie lepszego zrozumienia przeszłości.
Pula nagród o wartości 5000 Euro zostanie przyznana twórcom najlepszych prac w różnych kategoriach, a 20 najlepszych zostanie zaprezentowanych w krajach biorących udział w projekcie.
Jury konkursu składa się z 12 członków – osób zaangażowanych w działalność na rzecz żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz fotografię i sztuki audiowizualne. Członkowie jury będą oceniać prace w oparciu o ustalone kryteria: oryginalność, precyzję wykonania i ogólne wrażenie jakie dzieło wywiera na odbiorcy.
Więcej informacji o projekcie i obowiązujących zasadach można znaleźć na stronie internetowej:
https://paralleltraces.eu/.
Zapraszamy serdecznie!

  • Autor:
  • Opublikowano: 05.05.2019, 02:57
  • Ostatnia edycja: 05.05.2019, 02:57