Przejdź do treści

Konkurs Parallel Traces już trwa! Prace można składać do 26 czerwca 2019 roku.

Do konkursu zapraszamy pełnoletnich fotografów i artystów tworzących sztuki audiowizualne,
którzy są obywatelami krajów europejskich.

Konkurs dotyczy architektury, urbanistyki, a w szczególności nietuzinkowego, wizualnego
przedstawienia żydowskiego dziedzictwa kulturowego obecnego w tkance miast biorących udział w
projekcie: Wrocławia, Girony, Tbilisi, Sighetu i Belgradu.

Ogólnoeuropejski, otwarty konkurs stawia sobie za cel:

 • stworzenie współczesnych, multimedialnych dzieł sztuki,
 • zaprezentowanie wspólnych elementów, które zbliżają obywateli o żydowskim i
  nieżydowskim pochodzeniu oraz odmiennej kulturze,
 • ukazanie kultury żydowskiej jako części naszego wspólnego domu – Europy oraz obecnych w
  naszym codziennym życiu śladów żydowskiej przeszłości,
 • zbudowanie lepszego zrozumienia przeszłości.

Pula nagród o wartości 5000 Euro zostanie przyznana twórcom najlepszych prac w różnych
kategoriach, a 20 najlepszych zostanie zaprezentowanych w krajach biorących udział w projekcie.

Jury konkursu składa się z 12 członków – osób zaangażowanych w działalność na rzecz żydowskiego
dziedzictwa kulturowego oraz fotografię i sztuki audiowizualne. Członkowie jury będą oceniać prace
w oparciu o ustalone kryteria: oryginalność, precyzję wykonania i ogólne wrażenie jakie dzieło
wywiera na odbiorcy.

Więcej informacji o projekcie i obowiązujących zasadach można znaleźć na stronie internetowej:
https://paralleltraces.eu/ .

Zapraszamy serdecznie!

PT info prasowe o naborze

 • Autor:
 • Opublikowano: 27.05.2019, 11:24
 • Ostatnia edycja: 27.05.2019, 11:24