Atak jako dowód przyjaźni

artyści: Maciej Andrzejczak, Paweł Flieger, Wojciech Iłenda, Julia Królikowska, Szymon Zwoliński

wernisaż: 1.06 godzina 19.00
ul. Święty Marcin 58/64 Poznań
Czas trwania: do 9.06.2019
godziny otwarcia: 14.00- 19.00


Atak jest sztuka której uczył się przez całe życie / przypadkowe spotkanie zaważyło
na jego dalszym losie / czerwony człowiek / w laboratorium / uznał rewanż za /
dowód przyjaźni / prawda wyszła na jaw / wstydliwy błąd / wymiata toksyny i
pasożyty z organizmu / nie czując grzechu / nigdy nie czuł się dobrze / nieproszony
gość / stracił prawo jazdy / na skutek wegańskiej diety / niezwykłe nagranie / to
same bzdury / ratujące życie / niezależnie od rozmiaru / poczuła, że zadziała się
magia / wyznaję / łzy popłynęły mi strumieniem / na wybiegu życia / czas pomyśleć
o drugim dziecku / doprowadzą do remisu / blisko rekordu / wraca na ławkę /
dzięki pomocy internautów / dążą do konfrontacji / pokazali dowód / naukowcy
ostrzegają / piękny gest / prowadził do Rosji / stał się atrakcją turystyczną / daje się
głaskać / odsiadując dożywocie / zamieszkała w plastikowym kubku / mówiąc
szczerze o rozpadzie/ szczęśliwy posiadacz / z zemsty spalił oborę / teraz domaga
się likwidacji unii / oskarżany o makabryczne zbrodnie wojenne / ma już 16
milionów / wszystko co musisz wiedzieć o ryżu / w obecności króla Hiszpanii /
lekarze chcieli amputować jej nóżki / tragedia owczarka / przejechał zakonnicę / tak
wygląda od środka / afera w partii / żałuje niewykorzystanych szans / absurd we
Francji / kończy się tlen / internauci są poruszeni / to kolejne rozdanie kart i nowy
początek / przyłapana w zaawansowanej ciąży/ na lotnisku / potrafią wyciągnąć
logiczne wnioski / być może uratują ludzkie życie / modne stylizacje w żywych
kolorach / pierwsze sztuki trafiają na złom / odważ się, bo warto / rozdzielono ich 22
lata temu / nie wiedzieli co jej dolega / kazali jej opuścić pokład /powód może
wydawać się banalny / mucha spaceruje na plaży / o tym marzą kobiety w łóżku /
stojąc zbyt blisko telewizora / stracił rozum /

Attack as a proof of friendship
En:
Attack is the art which he learned throughout his life / accidental meeting influenced
his fate / the red man / in the laboratory / he considered the rematch to be a proof of
friendship / the truth has come to light / shameful error / sweeps toxins and

parasites from the body / not feeling sin / he never felt well / an uninvited guest /
lost his driving license / as a result of a vegan diet / an unusual recording / the
same nonsense / saving lives / regardless of size / she felt that magic will work / I
confess / tears flowed in my stream / on the catwalk of life / time to think about the
second child / lead to a tie / close to the record / returns to the bench / thanks to the
help of internet users / seek confrontation / show evidence / scientists warn /
beautiful gesture / led to Russia / has become a tourist attraction / gives a stroke /
serving life imprisonment / she lived in a plastic cup / saying honestly about the
breakup / happy owner / burned from revenge cowshed / now demands liquidation
of the union / accused of macabre war crimes / already has 16 million / everything
you need to know about rice / in the presence of the king of Spain / doctors wanted
to amputate her legs / tragedy of the shepherd / drove a nun / it looks from the
inside / the scandal in party / regrets unused opportunities / absurd in France /
oxygen ends / internet users are moved / next hand and new beginning / caught in
advanced pregnancy / at the airport / can draw logical conclusions / maybe save
people's lives / fashionable stylizations in vivid colors / the first pieces go to scrap /
dare / because it's worth / they were separated 22 years ago / they did not know
what was wrong with her / told her to leave the deck / the reason may seem trivial /
the fly walks on the beach / women dream about it in bed / standing too close to the
television / he lost his mind