Zapraszamy serdecznie na wykład i warsztaty, które przeprowadzą Anne Peschken oraz Marek Pisarsky

wykład: 08.05.2019, godz. 16.30
warsztat: 08.05.2019, godz. 18.30
Sala 119, Collegium Maius (budynek UAM), ul. Fredry 10

warsztaty: 09.05.2019, godz. 10.00 do 18.00 (przerwa obiadowa 13.00-14.00)
Sala 119, Collegium Maius (budynek UAM), ul. Fredry 10

Tematyka:

Moc i przemoc sztuki w przestrzeni publicznej na tle twórczości URBAN ART. Problematyka sztuki site-specific
Artyści jako Kuratorzy

Program:
 Wykład
Przedstawienie trzech wybranych projektów kuratorskich, realizowanych przez Urban
Art (prezentacja PowerPoint)
 Dialog Rzeczy – Projekt w przestrzeni muzealnej
 Dialog Loci – Projekt w przestrzeni publicznej
 Wędrująca Boja – Projekt partycypacyjny w przestrzeni społecznej
 Q&amp

Wykład impulsowy:
Uwaga lecą kamienie (prezentacja PowerPoint)
 Warsztaty
Praca zakłada podział uczestników na trzy grupy (w grupach zostaje uruchomiona „burza mózgów”). Każda grupa ma za zadanie opracować sposób prezentacji tematu wykładu w różnych kontekstach:

a) projekt w przestrzeni muzealnej
b) projekt w przestrzeni publicznej
c) projekt partycypacyjny w przestrzeni społecznej
Zakładany rezultat: 3-minutowa, zabawna, o lekkim charaktrze
prezentacja, dopasowana do „burzy mózgów“.

 W tej części zadania dopasowujemy temat do miejsca
Każda z trzech grupy trafi w następujące miejsca:

a) hol Collegium Maius (przestrzeń muzealna lub instytucjonalna)
b) Pomnik Ofiar Czerwca 1956, Ogród Zamkowy lub Park Adama Mickiewicza (przestrzeń publiczna)
c) projekt partycypacyjny w przestrzeni społecznej

Czas trwania: Uczestnicy mają godzinę na stworzenie grup i wizję lokalną Następnie praca w grupach. Zakładany rezultat: wypracowanie koncepcji wyjaśniającej:

a) relację: miejsce-temat
b) wybór artystów
c) oczekiwana publiczność
d) wybór planowanych środków promocyjnych

Czas trwania: 5 godzin z przerwą obiadową

O godzinie 16.00 nastąpi prezentacja koncepcji w formie prezentacji PowerPoint (zakładamy 20 minut dla każdej grupy). Wymagany sprzęt: jeden laptop na grupę z programem PowerPoint, programem graficznym, dostęp do Internetu, rzutnik do przedstawienia prezentacji, telefony komórkowe do robienia zdjęć, kartki, notatniki, pisaki itd.