Uprzejmie informujemy, że ANKIETYZACJA dotycząca oceny zajęć dydaktycznych odbędzie się drogą elektroniczną przez AKADEMUS.

Termin: 6 – 26 maja 2019 roku

Ankietyzacja jest anonimowa.

Zachęcamy do wypełniania ankiet

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia