Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ryszarda Kaji, który ukończył naszą uczelnię w 1984 roku.
Artysta był wybitnym twórcą scenografii i kostiumów do spektakli teatralnych, grafikiem, malarzem oraz nadzwyczajnym plakacistą, znanym z serii plakatów o miastach i regionach Polski.

Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim wielbicielom twórczości śp. Ryszarda Kaji składamy najszczersze wyrazy współczucia.