II Pracownia Malarstwa / Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa / UAP,
zaprasza na (piątą z cyklu) otwartą debatę.
Temat debaty: „KIJ W OKO. Rzecz o paradygmacie sztuki.”

Prowadzenie:
prof. Roman Kubicki | prof. Mariusz Kruk

Miejsce: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, bud. B, ul. 23 lutego 20, sala 02.
Start: 15.04.2019 / 18:00

Cykl debat odbywa się w roku akademickim 2018/2019.
Spotkania mają na celu zapoczątkowanie dyskursu dotyczącego działań na pograniczu sztuki i nauki,
wpływu sztuki na naukę oraz nauki na sztukę oraz opisu nowego modelu twórcy/artysty.
Organizacja: Mariusz Kruk / Magdalena Kleszyńska