Nowy Obraz? Nowe Spojrzenie? – panel dyskusyjny z udziałem jury 8. edycji konkursu, prowadzenie prof. Marta Smolińska

16 kwietnia, godz. 17.00
Słodownia, Stary Browar

NOWY OBRAZ / NOWE SPOJRZENIE
8. edycja Konkursu Malarskiego o Nagrodę Artystyczną UAP
szczegóły: www.nowyobraz.uap.edu.pl