SUKCESY NASZYCH DYPLOMANTÓW

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu ogłosiło wyniki XXVIII edycji konkursu im. Lidii Wejchert „Moja Wielkopolska” na najlepsze prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Konkurs miał charakter otwarty, ograniczony do dyplomantów roku akademickiego 2017/2018. Był objęty potrójnym Patronatem Honorowym – Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka

Sąd Konkursowy postanowił nie przyznawać nagród. Przyznano  natomiast dwa wyróżnienia I stopnia i jedno wyróżnienie II stopnia.

Wyróżnienia I stopnia otrzymali absolwenci kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: 

AGNIESZKA BIEDALAK za pracę magisterską „Człowiek, natura i miasto w zrównoważonym projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym. Projekt miejsca do życia i uprawy roślin jadalnych w mieście. Stara Rzeźnia w Poznaniu”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. prof. UAP Elżbiety Raszei. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

FILIP KRZYSZTOF WALKOWIAK za pracę magisterską „Dziedzictwo krajobrazu a kształtowanie przestrzeni: koncepcja zagospodarowania obszarów wiejskich w rejonie Pyzdr”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. prof. UAP Elżbiety Raszei. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 14 lutego 2019 r. na targach BUDMA w Poznaniu podczas ogólnopolskiej konferencji w ramach XII DNIA URBANISTY. Obie wyróżnione prace były eksponowane na wystawie towarzyszącej konferencji. Dodatkowo AGNIESZKA BIEDALAK przedstawiła podczas obrad prezentację na temat swojego dyplomu.

Miesiąc wcześniej praca AGNIESZKI BIEDALAK otrzymała wyróżnienie na tegorocznym Kongresie Rewitalizacji w Katowicach, w ramach konkursu na najlepsze w kraju prace dyplomowe z zakresu rewitalizacji.