Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowej konferencji „Rzeźba w procesie. Rzeźba jako czynnik transformacji miejsca i przestrzeni”

25.03.2019, Brama Poznania
Szczegółowy opis w załącznikach oraz http://uap.edu.pl/2019/03/100rzezba-miasto-tozsamosc-proces/
Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy pod adresem mailowym
zapisy.wr@uap.edu.pl
Konferencja będzie tłumaczona z języka polskiego oraz angielskiego.
Celem jubileuszowej konferencji jest zbadanie zarówno w wymiarze praktycznym jak i teoretycznym, złożonych relacji pomiędzy rzeźbą jako bytem stabilnym i związanym z nią dynamicznym procesem anektowania przestrzeni w formie obiektu, instalacji akcji czy sztuki performance. Wykorzystując tę perspektywę, chcemy dokonać analizy funkcjonowania różnych form rzeźby w przestrzeni publicznej, przyjrzeć się obszarom granicznym kształtowanym przez obiekty efemeryczne, akcje zintegrowane z rzeźbą, architekturą czy sztuką performance.
Program:
09:30 – Rejestracja gości
10:00 – Uroczyste otwarcie konferencji
10:20 – Wykład wprowadzający – JANUSZ BAŁDYGA Rzeźba jako znak tożsamości miejskiej.
10:50- JOHN COURT Thoughts and comments on when art objects become art objects.
11:20- RODDY HUNTER On the spatialisation of performance and the performance of spatialisation
11:50 – panel dyskusyjny // przerwa kawowa12:30 JERZY HANUSEK Rzeźba – przestrzeń – akcja. Przykłady z twórczości Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia
13.00 PAULINE CUMMINS Sculpture as a Factor in the transformation of Place and Space
13:30 DOROTA SOSNOWSKA Efemerydy. Materia i pamięć.
14:00 panel dyskusyjny // przerwa kawowa15:00 JAROSŁAW KOZAKIEWICZ Przestrzeń wspólna.
15:30 AGNIESZKA TARASIUK Manifestacja i mistyfikacja.
16:00 EULALIA DOMANOWSKA Nowy stary Park
16:30 panel dyskusyjny i zakończenie konferencji


KONFERENCJA 2019