Wydział Malarstwa i Rysunku zaprasza na cykl otwartych wykładów
JĘZYK NARRACJI W RYSUNKU
Prowadzący wykłady – Jose Manuel Jimenez Munoz
25. 03. 2019 – 28. 03. 2019


TWORZENIE ŻYCIA: NARRACJA
25.03.
13.00 – 15.00, sala 101 / Bud. B
CZAS NA PŁASZCZYŹNIE
26.03.
12.00 – 15.00, sala 101 / Bud. B
PRZESTRZEŃ: DOŚWIADCZENIE TEATRALNE
27.03.
13.00 – 15.00, sala 101 / Bud. B
SPOŁECZEŃSTWO I WPŁYW: CZYTELNIK
28.03.
12.00 – 15.00, sala 02 / Bud. B


The Faculty of Painting and Drawing invites to a series of open lectures NARRATIVE LANGUAGE IN DRAWING
25. 03. 2019 – 28. 03. 2019

CREATING LIVE: NARRATION
25.03.
13.00 – 15.00, room 101 / B
TIME IN A FLAT SURFACE
26.03.
12.00 – 15.00, room 101 / B
SPACE: A THEATRICAL EXPERIENCE
27.03.
13.00 – 15.00, room 101 / B
SOCIETY AND IMPACT: THE READER
28.03.
12.00 – 15.00, room 02 / B