OSTATNI TYDZIEŃ ZGŁASZANIA ZDJĘĆ  GRAND PRESS PHOTO 2019

Tylko do środy 3 kwietnia można zgłaszać zdjęcia, reportaże, projekty dokumentalne i książki fotograficzne do Grand Press Photo 2019.

Redakcja „Press” przyjmuje zdjęcia wyłącznie drogą elektroniczną. W konkursie głównym i kategorii Young Poland oceniane będą fotografie wykonane między 1 kwietnia 2018 roku a 31 marca 2019 roku.

W ramach Grand Press Photo organizowane są:
– konkurs Zdjęcie 30-lecia – z okazji okrągłej rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Będą w nim oceniane fotografie wykonane między 4 czerwca 1989 roku a 31 marca 2019 roku, które stanowią najlepszą ilustrację transformacji ustrojowej Polski, prezentując zmiany, jakie zaszły w kraju w ciągu ostatniego 30-lecia;
– konkurs Young Poland – dla fotografów do 26. roku życia;
– konkurs Photo Book – na najlepsze książki fotograficzne wydane po raz pierwszy w 2018 roku.

Przypominamy o zachowaniu plików źródłowych zgłaszanych prac. Albowiem w razie wątpliwości jury co do autentyczności fotografii autor ma obowiązek w ciągu 72 godzin od wysłania informacji od organizatora przedstawić jemu i jury plik źródłowy danego zdjęcia. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić, zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.

Szczegóły, regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.grandpressphoto.pl

Mecenasem konkursu jest Fujifilm. Partnerzy konkursu i wystaw: Sanofi, Provident Polska, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Partner konkursu: hotel Sixty Six.
Ogłoszenie wyników nastąpi w maju.

Zapraszamy do udziału!