100RZEŹBA – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ.
100SCULPTURE – PAST – PRESENCE – FUTURE.

Exhibition celebrating the jubilee of the Faculty of Sculpture Univeristy of the Arts Poznan.

Curators: prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. dr Janusz Bałdyga, dr Rafał Górczyński
Date: 16.03.2019–23.06.2019
Location:  ICHOT Porta Posnania – Interdyscyplinary Center of the History of the Cathedral Island, ul. Gdańska 2, Poznań