Przejdź do treści

Szanowni Państwo

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła kolejną edycję programu stypendialnego dla studentów i naukowców na rok akademicki 2020-2021. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące dostępnych grantów:

 Fulbright Graduate Student Award

Dla kogo: absolwentów studiów I stopnia i wyżej

Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master’s degree) lub III stopnia (Ph.D.)

Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA

Termin przesyłania zgłoszeń: do 26 kwietnia 2019

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

 Fulbright Junior Research Award

Dla kogo: doktorantów polskich uczelni lub instytucji badawczych

Cel: stypendium badawcze, zebranie materiałów do doktoratu

Czas pobytu: od 6 do 9 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin przesyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2019

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

 Fulbright Senior Award

Dla kogo: pracowników naukowych polskich uczelni/instytucji, posiadających co najmniej tytuł doktora

Cel: stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne

Czas pobytu: od 3 do 9 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin przesyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2019

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

 Zachęcamy do ubiegania się o stypendia Programu Fulbrighta oraz przekazania informacji osobom zainteresowanym.

Materiały promocyjne oraz grafiki: https://fulbright.edu.pl/ruszyl-nabor-na-stypendia-fulbrighta-na-wyjazd-do-usa/

 Program Fulbrighta, ustanowiony w 1946 r. przez senatora J. Williama Fulbrighta, jest jednym z najbardziej uznanych i prestiżowych programów stypendialnych na świecie. 59 absolwentów Programu Fulbrighta jest laureatami Nagrody Nobla, a kolejnych 37 zostało głowami państw. Od Seattle po Boston, młodzi i utalentowani polscy uczeni i badacze realizują swoje marzenia, jednocześnie budując i pogłębiając więzi międzyludzkie, które leżą u podstaw szczególnej relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

 W tym roku Program Fulbrighta obchodzi 60-lecie swojej działalności w Polsce. Rocznica wpisuje się także w obchody 100-lecia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

  • Autor:
  • Opublikowano: 20.02.2019, 23:03
  • Ostatnia edycja: 20.02.2019, 23:54