Art Brut Różnorodnie – promocja książki
oraz panel dyskusyjny poświęcony granicom sztuki i kreatywności.

17 stycznia 2019 (czwartek), godzina 18.00, Galeria Miejska Arsenał

Książka Art Brut Różnorodnie pod redakcją Joanny Daszkiewicz i Sonii Rammer to obszerne i unikatowe na polskim rynku wydawniczym, dwujęzyczne opracowanie dotyczące twórczości „surowej”. W bogato ilustrowanej i pieczołowicie zaprojektowanej monografii zawarte zostały różnorodne perspektywy konceptualizacji problemu; historyczna (z uwzględnieniem realiów geopolitycznych), filozoficzna, psychologiczna, ekonomiczna.


Książka składa się z dwóch części, pierwsza stanowi rozważania teoretyczne, druga jest monograficznym opracowaniem twórczości Tadeusza Głowali – artysty brut, rezydenta Domu Pomocy Społecznej w Miszewie. Całość zamyka kalendarium, w którym zjawisko art brut zostało wpisane w rozległą perspektywę kulturoznawczą, począwszy od 1793 roku (początek humanitarnych metod opieki nad pacjentami psychiatrycznymi), skończywszy na roku 2008 (dwie czeskie wystawy oraz polski dokument filmowy Sztuka zwana art-brut).

Recenzje naukowe wydawnictwa napisane przez dr hab. Krzysztofa Moraczewskiego, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Roberta Kuśmirowskiego, artysty sztuk wizualnych wskazują na konieczność mierzenia się ze skomplikowanym tematem art brut. W obu przypadkach podkreślona została potrzeba niezwykle wrażliwego odniesienia się do fenomenu twórczości powstającej na peryferiach kultury, w świecie odległym od społecznych elit. Sztuka art brut tworzona często przez osoby wykluczone, nie do końca świadome jej wyjątkowości, może stać się obszarem zawłaszczeń, manipulacji oraz uproszczonych analiz czynionych na potrzeby rynku spragnionego autentyczności i nowości.

Redaktorkom monografii zależało głównie na uwypukleniu różnorodnego spojrzenia na fenomen art brut bez dążenia do jednoznacznych konkluzji Mówieniu o art brut zawsze towarzyszyć powinno empatyczne myślenie o samorodnych twórcach i ich jakże często traumatycznych losach. Redakcja żywi nadzieję, że tą na wskroś ludzką perspektywę udało się w publikacji zachować.
Książka powstała jako efekt badań naukowych prowadzonych na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa w Poznaniu w latach 2013-2017, a jej wydanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w latach 2015-2017.

Spis treści:
Część I:
1. Alain Bouillet „Myśleć art brut. Sztuka naiwna, sztuka ludowa, sztuka nieprofesjonalna”
2. Zbigniew Chlewiński „Art brut po polsku”
3. Joanna Daszkiewicz „Pojęcie art brut – w stronę miniaturowej teorii”
4. Sonia Rammer „Wewnętrzne obrazy jako punkt wyjścia tworzenia obrazów o świecie”
5. Anna Rogozińska „Outsider art w obliczu zachłanności globalnego świata sztuki”
6. Terezie Zemankova, Pavel Konecny „Zarys historii czeskiego art brut”
7. Kalendarium
Część II:
1. Andrzej Kwasiborski „Tadeusz Głowala”
2. Albumowe opracowanie twórczości Tadeusza Głowali

Projekt graficzny: Marcin Markowski
Podziękowania:
prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP
dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP
prof. dr hab. Joanna Imielska, prof. zw. UAP
Dom Pomocy Społecznej w Miszewie
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Wydawca:
Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu