Zapraszamy na wykład dr inż. arch. Anny Sygulskiej z Politechniki Poznańskiej poświęcony zagadnieniom akustyki architektonicznej

6.12.2018, godz. 13.00

Atrium UAP

Akustyka w architekturze
Akustyka ma coraz większe znaczenie w projektowaniu architektonicznym i dziedzinach jej pokrewnych. Wykład przybliży podstawowe zagadnienia akustyki architektonicznej w zakresie używanych pojęć, wad akustycznych i możliwych korekt oraz wymagań akustycznych dla pomieszczeń w zależności od funkcji.


dr inż. arch. ANNA SYGULSKA – jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. W 2008 roku obroniła doktorat pod tytułem „Wpływ ukształtowania sceny i nadscenia na akustykę teatrów operowych”. Praca otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury.
Wykłada mechanikę budowli i fizykę budowli – akustykę w języku polskimi angielskim. W ramach programu Ersamus prowadziła gościnne wykłady z akustyki architektonicznej na Wydziale Architektury Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Escuela de Arquitectura w Hiszpanii. Odbyła staż naukowy na Wydziale Architektury The University of Sydney w Australii.

Praca naukowa dotyczy akustyki architektonicznej, obszar badań obejmuje w szczególności problematykę akustyki sal koncertowych, teatrów operowych i kościołów. Prowadzone są badania obiektów istniejących za pomocą aparatury akustycznej przy wykorzystaniu oprogramowania Dirac. Używany jest również program Odeon do symulacji własności akustycznej pomieszczeń. Badania parametrów akustycznych mają na celu rozpoznania powiązań pomiędzy architekturą, a jakością akustyczną wnętrza. Problematyka badawcza stanowi syntezę zagadnień będących na styku dwóch dziedzin naukowych – architektury i akustyki. Istotnym zagadnieniem jest doskonalenie metod kształtowania architektury wnętrza pod względem akustycznym i wiążące się z tym polepszenie funkcjonalności pomieszczeń.