Wayair Foundation zajmuje się edukacją w różnych obszarach. Buduje lub rozbudowuje szkoły dla dzieci i młodzieży, wdraża autorską metodę nauczania przez teatr, przygotowuje nauczycieli do pracy z dziećmi metodą wychowania poprzez sztukę, edukuje młodych i dorosłych w obszarze podstaw prowadzenia biznesu. Aktualnie, wraz z Fundacją Rozwoju Talentów, zaprasza do aplikacji na:

Wolontariusz / Koordynator
oferta ważna do: 11.11.2018

Więcej informacji:

https://trampolinatalentow.pl/ogloszenie/314?fbclid=IwAR1DEICzsdcaCL5WMroDBjTfuCHVMnc-cXNhasApuYXSi2Erqt7mMXARp2g