ZESZYTY ARTYSTYCZNE
Kontekst/kontekstualizm. Między teorią a praktyką.

Galeria XX1
Warszawa, Al. Jana Pawła II 36
16 listopada (piątek) 2018 godz. 18.00

w dyskusji udział biorą:
dr hab. Łukasz Guzek – redaktor naczelny „Sztuka i Dokumentacja” (moderator)
Grzegorz Borkowski
prof. Ryszard Ługowski
Bartosz Łukasiewicz
Jan Lubicz Przyłuski
prof. UAP Anna Tyczyńska


Promocja 32 numeru ZA poświęcona sztuce kontekstualnej pod redakcją Anny Tyczyńskiej. 32 numer zeszytów artystycznych poświęcony jest koncepcji Jana Świdzińskiego „sztuki jako sztuki kontekstualnej”. Od 2015 roku prof. Anna Tyczyńska prowadziła projekt badawczy „kontekst/kontekstualizm”, którego celem było wywołanie dyskusji nad współczesnym rozumieniem idei Świdzińskiego; zadanie pytania o aktualność idei „sztuki jako sztuki kontekstualnej” oraz o to, dlaczego w badaniach nad sztuką polską pomijany jest termin „kontekstualizm”, zwłaszcza wobec oczywistej kontekstualności sztuki współczesnej, czy wręcz jej nierozerwalności z kontekstem.
Ponowne podjęcie tematu idei kontekstualizmu miało ukazać znacznie szersze pole funkcjonowania teorii Świdzińskiego, a także pozwolić na wprowadzenie kontekstualizmu do słownika terminów opisujących współczesne zjawiska w sztuce.
Temat podjęty został zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i sztuk wizualnych. Do udziału w dyskusji zaproszone zostały osoby znane, będące ekspertami, ale podejmujące temat w nowym, świeżym ujęciu. Ich głos skonfrontowany został z opiniami tych, którzy do historii sztuki dopiero wkraczają i zaczynają swoje działania na scenie artystycznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, zarówno teoretycy sztuki (m.in.) – prof. Grzegorz Dziamski, prof. Izabela Kowalczyk, prof. Anna Markowska, Jan Maria Przyłuski, Bartosz Łukasiewicz, dr Łukasz Guzek oraz artystki – Ewa Zarzycka i Marta Ostajewska, jak również studentki Studiów Kuratorskich UAP.
W aktualnym numerze „Zeszytów Artystycznych” prezentowane są teksty zaproszonych autorów, zapis panelu dyskusyjnego „Sztuka w kontekście – w odniesieniu do aktualnych wystaw sztuki współczesnej”, relacje z wydarzeń organizowanych w ramach II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku oraz Studiów Kuratorskich Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP: międzyuczelniane warsztaty, konferencja oraz wystawy.