I Sympozjum Muzykoterapii i Arteterapii. Poznań 2018 – poświęcone osobom z niepełnosprawnościami

1. Koncert/ sesje muzykoterapeutyczne
28.11, godz. 17.00, Atrium UAP

Wykonawcą będzie STEVE KINDLER światowej sławy wirtuoz skrzypiec, znany i ceniony jako współtwórca stylu fusion, (Mahavishnu Orchestra), a także jako pionier i autorytet w dziedzinie muzyki terapeutycznej. Zagra na unikatowym instrumencie, skrzypcach dziewięciostrunowych, posiadających struny wszystkich orkiestrowych instrumentów smyczkowych.

2. Seminarium EFEKT MOZARTA – Twórcza Muzykoterapia w podnoszeniu kompetencji osób z niepełnosprawnościami na temat roli muzyki w terapii.
29.11., godz. 10.00 – 12.30, sala 02, budynek B UAP

Debata ukazująca nowe podejście do zagadnienia terapii muzycznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
Zapisy: miranka@onet.pl

3. Warsztaty Muziaczek
29.11, godz. 13.00 – 16.00, sala 02, budynek B UAP
Wstęp wolny
Adresowane do studentów kierunków pedagogicznych, muzycznych, artystycznych, związanych z terapią, terapeutów, pedagogów i rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów oraz ich podopiecznych.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Organizator: Fundacja BORYNA Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką
www.borynafoundation.com
Partnerzy:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Oddział Regionalny w Poznaniu
Centrum Bukowska
Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Miąskowie Zielona Wyspa