KIEDY: 8.11.2018
GDZIE: Hol Balkonowy CK Zamek, I piętro
GODZINA: 18:30
WSTĘP WOLNY

SPOTKANIE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM, Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK POLSKI.

PL:Rezydentka programu POBRATYMCY/ПОБРАТИМЦI Poznań/Kharkiv – Research Residency Olga Fedorova opowie o swoim pobycie badawczym w Poznaniu oraz o swojej twórczości, a także o młodej ukraińskiej scenie artystycznej.

Program POBRATYMCY/ПОБРАТИМЦI Poznań/Kharkiv – Research Residency realizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Polska – Ukraina” Ukraińska Wiosna w Poznaniu oraz Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w Poznaniu oraz ЕрмиловЦентр w Charkowie.
W ramach pilotażowej edycji programu poznańska artystka Małgorzata Kaczmarek również odbyła rezydencję w Charkowie we wrześniu 2018 roku.

Olga Fedorova urodziła się 11 lutego 1994. Mieszka i tworzy w Charkowie na Ukrainie. Jest absolwentką Charkowskiej Akademii Artystycznej oraz Charkowskiej Akademii Designu i Sztuki. Pracuje z językiem oraz tekstem, w różnych jego postaciach i wariacjach. Posługuje się słowami, numerami, literami, zdaniami, a także grafemami. Pracuje też z symbolami, odwołując się do już znanych oraz odpowiednich systemów znaków oraz do przeszłości, tradycji i pamięci.

Olga jest laureatką Festiwalu Sztuki Współczesnej „Non Stop Media VIII» w Charkowie, w 2016 roku; jest finalistką konkursu dla młodych ukraińskich artystów MUKHI 2017 (Kijów, 2017); finalistką (2016) i zwyciężczynią (2017) konkursu Nathana Altmana (Vinnytsya).


UA: Резидентка програми POBRATYMCY / ПОБРАТИМЦI Познань / Харків – Ольга Федорова розповість нам про свій дослідницький побут у Познані, а також розповість про молоду українську арт-сцену.
Програма „POBRATYMCY / ПОБРАТИМЦI Познань / Харків – Науково-дослідна резиденція ” реалізується за підтримки Соціально – Культурної Асоціацієї „Польща – Україна” в Познані, Культурним Центром ZAMEK у Познані та Єрмілов Центром у Харкові.
У рамках пілотної версії проекту, Познанська художниця Малгожата Качмарек також провела свою резиденцію у Харкові у вересні 2018 року.

КОЛИ: 8/11/2018
ДЕ: Балкон CK Zamek, 1-й поверх
ЧАС: 18:30
ВХІД БЕЗКОШТОВНИЙ

ЗУСТРІЧ ВІДБУДЕТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ З ПЕРЕКЛАДОМ НА ПОЛЬСЬКУ

Художниця Оля Федорова народилась 11.02.1994 у м. Харків, є випускницею Харківського художнього училища та Харківської державної академії дизайну та мистецтв.
Працює з мовою, «лінгвістичними іграми»» а також із текстом і його разноманітними формами та проявами, використовуючи слова, фрази, літери, цифри, знаки та гра- феми як інструменти. Крім того, Ольга працює з символами, як мовними одиницями, че- рез їх візуально-образне втілення, апелюючи до знайомих та актуальних систем знаків, а також до минулого, традицій та пам’яті.
Ольга є лауреаткою фестивалю сучасного мистецтва «Non Stop Media VIII» (2016); фіналістою кон- курсу молодих українських художників МУХІ 2017; фіналіст (2016) та переможницею (2017) конкурсу сучасного візуального мистецтва ім. Натана Альтмана. Також у Ольги дуже багате портфоліо та досвід у національних та міжнародних виставках.