KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW
DOKTORANCKICH WYDZIAŁU KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ

Dziekan Wydziału Komunikacji Multimedialnej ogłasza Konkurs na
przyznanie dofinansowania na prowadzenie badań naukowych lub
prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich.

Załącznikami do ogłoszenia są:

 • Regulamin konkursu Wydziału Komunikacji Multimedialnej UAP na
  prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
  związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników
  studiów doktoranckich, finansowany z dotacji
  przyznanej przez MNiSW na rok 2018
 • Regulamin wydatkowania dotacji, zasady gospodarowania środkami
  dotacji celowej MNiSW na dofinasowanie działalności statutowej
  w części: „prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz
  zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz
  uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym
  trybie konkursowym” w 2018 roku w jednostce UAP – WKM
 • Druki wniosków

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

wersja elektroniczna (Word) oraz papierowa Dziekanat Wydziału
Komunikacji Multimedialnej do dnia 10 września 2018 do godz.
10.00

Dziekan Wydziału Komunikacji Multimedialnej
dr hab. Piotr Chojnacki prof. nadzw. UAP

Załączniki do pobrania: