W poczuciu wielkiej straty zawiadamiamy, iż w środę, 15 sierpnia 2018 odszedł od nas

prof. dr hab. Wojciech Müller prof. zw. UAP

1947-2018

wybitny grafik, malarz i scenograf,  rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych  (w latach 1990-1996), a potem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (w latach 2002-2008).

Uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką SZSP, Złotą Odznaką ZPAP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Scholae Bene Merito, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

W 2000 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Znakomity artysta, nieoceniony dydaktyk, z dużą pasją podchodzący do pracy ze studentami. W latach 1981-1984 prodziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, wiele lat prowadził w niej Pracownię Scenografii oraz Pracownię Rysunku. Podczas sprawowania przezeń władzy rektorskiej PWSSP uzyskała status  Akademii Sztuk Pięknych (1996).

Był wielkim społecznikiem wrażliwym na potrzeby innych ludzi. W 2017 otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania.

Zapamiętamy Go jako wspaniałego pedagoga, życzliwego kolegę i twórcę historii naszej Uczelni.

Rodzinie oraz wszystkim, których prof. Wojciech Müller inspirował, składamy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu.

Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

 

Pogrzeb odbędzie się 24 sierpnia, o godzinie 13.00 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.