V edycja konkursu na najlepszą teoretyczną pracę magisterską.

Konkurs objęty jest patronatem prof. dr hab. Alicji Kępińskiej.

Skierowany jest do dyplomantów studiów magisterskich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w roku uzyskania przez nich dyplomu. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Do pierwszego etapu prace mogą zgłosić wszyscy promotorzy, recenzenci i opiekunowie teoretycznych prac magisterskich (po jednej pracy), po uzyskaniu zgody dyplomanta. Pierwszy etap polega na wyłonieniu 10. najlepszych prac spośród zgłoszonych

W drugim etapie dokonany zostanie wybór najlepszej pracy teoretycznej, przez komisję składająca się z dwóch teoretyków reprezentujących obszar nauk humanistycznych spoza Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz jednego teoretyka z Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP.  Komisja może również przyznać dwa wyróżnienia albo przyznać jedynie wyróżnienia bez wyboru najlepszej pracy.

Nagroda ma charakter finansowy. Najlepsza praca teoretyczna zostanie opublikowana w formie artykułu w „Zeszytach Artystycznych”.  Wyróżnienia są nagrodą honorową.

Nagroda jest niezależna i będzie wręczana przy tej samej okazji, co nagroda w Konkursie im. Marii Dokowicz.

Dla zgłaszających:

Prace należy zgłaszać do 30 czerwca 2018 roku na jeden z poniższych adresów: aleksandra.paradowska@uap.edu.pl
lub marcin.szelag@uap.edu.pl

Zgłoszone prace należy dostarczyć wraz z jednostronicowym streszczeniem, w formie elektronicznej (pdf).

Osoby odpowiedzialne za organizację: