Thanks to the cooperation established in October 2017 between University of the Arts Poznań and Hong Kong Design Institute, Anna Jęchorek – a graduate of UAP and Bartosz Mamak – a PhD student of the Faculty of Graphic Arts and Visual Communication could spend summer semester of the academic year 2017/20-18 in Hong Kong. They had a chance to deepen their knowledge about Asian design and, at the same time, to promote Polish art of design abroad.

During they stay, Anna and Bartosz worked as assistants to professor Jackson Choi Chi Kit at the Department of Communication Design and Digital Media. Throughout the 6 months they spent at HKDI they introduced local students to Polish design and Polish poster design, with the emphasis on its historical background. Anna and Bartosz held poster design workshops that will result in publishing a special issue of Big Poster Zin poster magazine. They also held typography workshops that addressed the issue of a different approach to forms. Anna and Bartosz assisted students by consulting and correcting their projects. The workshops were organized in collaboration with the HKDI staff and tailored to meet the needs and interests of students.

Lectures:
– Polish Graphic & Poster Design
– Portfolio presentation
Workshops:
– BiG Poster Zin Workshop
– Typographic Poster Workshop I
– Typographic Poster Workshop II
Tutorial:
– Analyisys and corrections of diploma projects
Publications:
– BiG Poster Zin #5
– Final publication


Dzięki współpracy nawiązanej w październiku 2017 pomiędzy Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu a Hong Kong Design Institute, dwoje przestawicieli naszej uczelni, absolwentka oraz dokrorant Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – Anna Jęchorek oraz Bartosz Mamak – mieli okazję zgłębiać tajniki azjatyckiego designu oraz promować polską sztukę projektową podczas pobytu stypendialnego w semestrze letnim spędzonym w Hongkongu.

Anna i Bartosz pełnili funkcje asystentów profesora Jacksona Choi Chi Kit na Department of Communication Design and Digital Media. Podczas sześciu miesięcy spędzonych w HKDI brali czynny udział w zajęciach z lokalnymi studentami, prowadząc wykłady o polskim designie i polskim plakacie, a także prezentujące dorobek artystyczny oraz specyficzne polskie podejście do projektowania graficznego, ze szczególnym naciskiem na jego historyczne uwarunkowania. Nasi reprezentanci przeprowadzili również warsztaty z projektowania plakatu, w wyniku których opublikowane zostanie specjalne wydanie czasopisma plakatowego BiG Poster Zin oraz warsztaty typografii, poruszające odmienne podejścia myślenia o formie. Anna i Bartosz udzielali licznych konsultacji i korekt projektów lokalnym studentom, wykłady i warsztaty organizowane były wspólnie przez stronę polską oraz kadrę HKDI pod kątem konkretnych grup studentów, z uwzględnieniem ich wymogów i zainteresowań.

Wykłady:
– Polish Graphic & Poster Design
– Portfolio Presentation
Warsztaty:
– BiG Poster Zin Workshop
– Typographic Poster Workshop I
– Typographic Poster Workshop II
Tutorial:
– Analiza i korekty dotyczące prac dyplomowych.
Publikacje:
– BiG Poster Zin #5 (Stworzenie 5 numeru czasopisma plakatowego BiG Poster Zin, w którego skład wchodzą prace, konsultowane podczas zajęć „BiG Poster Zin Workshop”)
– Publikacja podsumowująca