Katedra Intermediów zaprasza na spotkanie z Grupą nad Wisłą

27.04 (piątek), godz. 17.15

sala 02, Bud. B. ul. Lewandowskiej 20

W ramach spotkania członkinie i członkowie Grupy nad Wisłą opowiedzą o swojej historii i działaniach, a następnie przejdą do praktyki i zaproszą uczestniczki i uczestników do wzięcia aktywnego udziału w rutynowym spotkaniu Grupy.

Będziemy opowiadać o swoich zrealizowanych już pracach oraz o pomysłach na przyszłe. Spróbujemy konstruktywnie się krytykować, dzieląc się spostrzeżeniami oraz sugestiami. Liczymy na to samo z waszej, uczestniczek i uczestników, strony. Zapraszamy do aktywnej partycypacji, przedstawiania własnych prac bądź pomysłów w ramach sytuacji, która nie jest przeglądem portfolio czy korektą w pracowni, a otwartą, równościową przestrzenią dialogu, zmierzającego do wielostronnej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Opis grupy:
Grupa nad Wisłą to oddolna inicjatywa skupiająca środowisko artystyczne w Toruniu. Istotą jej działalności są spotkania, na których członkinie i członkowie grupy podejmują krytyczną dyskusję dotyczącą każdej i każdego z nich. Grupa powstała z potrzeby znalezienia przestrzeni i narzędzi dyskusji o sztuce, wychodzących poza akademicki i instytucjonalny kontekst. Odwołując się do tradycji awangardy i aktywistycznych narzędzi pracy, eksperymentuje z różnymi technikami konwersacyjnymi. Za cel stawia sobie przede wszystkim konstruktywną krytykę prowadzącą do samokształcenia, doskonalenia twórczości, pogłębiania dialogu i horyzontalności. W roku 2017 w odpowiedzi na palące problemy polityki kulturalnej opublikowała Deklarację Sprzeciwu, w ramach której realizowała następnie cykl indywidualnych działań wymierzonych w decydentów kultury.