13 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla autorów zwycięskich i wyróżnionych prac, powstałych na konkurs dotyczący koncepcji zagospodarowania ulicy Kościelnej w Poznaniu.

Na ceremonii obecni byli zastępca prezydenta Miasta Poznania Pan Maciej Wudarski, prorektor prof. Bogumiła Jung, dr. hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, dr inż. arch. Tomasz Piwiński oraz studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa.

I nagrodę przyznano Kamilowi Ziółkowskiemu i Sewerynowi Trzynie (studenci IV roku Architektury UAP). Wystawę pokonkursową można oglądać do 23 marca w holu UM w Poznaniu (obok sali sesyjnej)

Zdjęcia – Biuro Prasowe UM w Poznaniu

http://www.poznan.pl/mim/info/news/ulica-koscielna-zmieni-sie-nie-do-poznania,116260.html


Konkurs na koncepcję zagospodarowania ulicy Kościelnej w Poznaniu

28 lutego 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję zagospodarowania ulicy Kościelnej w Poznaniu, zorganizowany przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Miasto Poznań, z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Macieja Wudarskiego. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak oraz JM Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP. Opiekę merytoryczną nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawowała dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. nadzw. UAP – kierownik Pracowni Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego oraz asystent dr inż. arch. Tomasz Piwiński. Uczestnikami byli studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP z kierunków: Architektura i Design Krajobrazu, pracujący w 2-3 osobowych zespołach.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszych koncepcji kształtowania ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, służącej zarówno społeczności lokalnej Jeżyc, jak też innym mieszkańcom Poznania. Oczekiwano twórczego nawiązania do historii ulicy Kościelnej, podkreślenia specyfiki miejsca, wykreowania spójnego wizerunku i atrakcyjnych rozwiązań w zakresie form zagospodarowania terenu (nawierzchni, oświetlenia, małej architektury, itp.). Wymagane było uwzględnienie istotnych uwarunkowań funkcjonalno- przestrzennych, kulturowych, przyrodniczych i kompozycyjnych, ograniczeń i wytycznych wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, istniejących i planowanych rozwiązań komunikacyjnych oraz zaleceń konserwatorskich, a także potrzeb sformułowanych przez mieszkańców.
Prace koncepcyjne studentów poprzedzone były badaniami terenowymi i wszechstronnymi analizami obszaru opracowania. Niezbędne materiały i informacje zostały dostarczone przez Urząd Miasta Poznania. Ponadto odbyły się konsultacje ze specjalistami z Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich, Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, koordynowane przez Panią Dyrektor Violettę Wabińską- Chmielewską i Panią Monikę Rucką z Wydziału Transportu i Zieleni UMP.

Na konkurs wpłynęło 17 prac, które były oceniane przez Sąd Konkursowy obradujący pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa dr hab. Dariusza Kuźmy, prof. nadzw. UAP. W skład Sądu wchodzili przedstawiciele Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (3 jurorów), Urzędu Miasta Poznania (3 jurorów) i Rady Osiedla Jeżyce (1 juror).
Przyznano trzy nagrody i dwa wyróżnienia:
I nagroda: Kamil Ziółkowski, Seweryn Trzyna (Architektura I st., 4 r.)
II nagroda: Joanna Piasecka, Tomasz Bekas (Architektura I st. 4 r.)
III nagroda: Alicja Maculewicz, Kinga Zając, Emilia Dzięgelewska (Architektura I st. 4 r.)
Wyróżnienia:
Katarzyna Dyktyńska, Natalia Raczkowska (Architektura II st. 2 r.)
Zofia Łobza (Architektura I st., 4 r.), Joanna Wiernicka (Architektura II st., 1 r.)
Autorzy prac nagrodzonych I i II nagrodą zostali zaproszeni do udziału w opracowaniu projektu realizacyjnego zagospodarowania ulicy Kościelnej.

Wystawa pokonkursową można oglądać w w holu Urzędu Miasta Poznania (obok sali Sesyjnej). Prezentowane są  wszystkie z 17 prac, które zostały zgłoszone do konkursu. Ekspozycja potrwa do 23 marca.