OPEN CALL SHIH CHIEN UNIVERSITY – semestr zimowy 2018/2019

Informujemy o możliwości ubiegania się o wyjazd do Taipei w ramach wymiany z Shih Chien University na semestr zimowy 2018/2019. Kierunki do wyboru to:

  • Industrial Design,
  • Fashion Design,
  • Communications Design,
  • Architecture Design.

prosimy o zapoznanie się z listą kursów dostępnych w języku angielskim (College of Design)

Ostateczny termin składania dokumentów: 23.03.2018

Ilość miejsc: 3

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie do Biura Wymiany Zagranicznej (budynek C, pokój 307) lub wysłanie na adres international@uap.edu.pl :

  • portfolio (w formie cyfrowej),
  • list motywacyjny,
  • CV.

Koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania pokrywa student.