Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach adresowanych do studentów UAP. 

Autorką programu jest Pani dr Magdalena Berlińska z Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Czas / miejsce: czwartek 15 lutego 2018 od godz. 10.00,
Pracownia Bioniki 1- s.202  i Pracownia Interpretacji Przestrzeni – s.204, bud. A, UAP.
Katedra Bioniki i Krajobrazu , Wydział Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.


 Program

Warsztaty projektowe pt. ‘Forma wyrazem emocji’ są częścią szerszego projektu badawczego pt. „ Forma wyrazem emocji – wielopłaszyznowe studium rozważań estetyczno-funkcjonalnych w aspektach kulturowo-tożsamościowych, którego celem jest  prowadzenie permanentnej analizy porównawczej.

 Cz.  I. ‘Forma wyrazem emocji w strukturach przestrzennych’

Cz.  II. ‘Forma wyrazem emocji w opakowaniach „

 Plan

  1. Warsztaty projektowe II. ‘Forma wyrazem emocji w opakowaniach’
  2. Prezentacja wybranych elementów dorobku twórczego – prelekcja.
  3. Opakowania strukturalne – od emocji do formy
  4. Studium formy opakowania odpowiadające wybranym emocjom (szkice, modele 3D) – Studenci UAP (około 10 osób wg załączonej listy). Korekty i konsultacje
  5. Prezentacje form z opisem założeń, dyskusje w grupie
  6. Prezentacje opracowanych form, wnioski końcowe
  7. Podsumowanie warsztatów, opracowanie materiałów.

 Info / zapisy: dr Magdalena Berlińska: berlinska.design@gmail.com