+KOŁO

Pod tym hasłem 24 października 2017 roku w TENTE, odbyły się pierwsze warsztaty o mobilności, zorganizowane dla studentów z Wydziału Architektury i Wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Wizyta w TENTE była dla studentów bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem – prof. dr hab. Bogumiła Jung Jung, Prorektor ds. kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi – Był to pierwszy etap naszej współpracy, która została zaplanowana, jako wymiana doświadczeń pomiędzy Partnerami – UAP i TENTE. Nasi studenci, odwiedzając siedzibę konkretnej firmy, widzą rzeczywiste odniesienie dla swojej pracy nad rozwijaniem projektu semestralnego. Zyskują niejako realną perspektywę dla przyszłych działań twórczych i poszukiwań projektowych. Ponadto zapoznają się z całym szeregiem zagadnień technicznych, technologicznych, co pomaga im potem lepiej zrozumieć zagadnienia projektowe. A z drugiej strony firma ma bezpośredni kontakt z przyszłymi twórcami – designerami, projektantami mebli czy też architektami wnętrz. Studenci są ciekawi nowych doświadczeń, zadają pytania, a dzięki
wspólnemu poznaniu się, są bardziej zaangażowani w projekt, bo mają więcej danych na temat przyszłego odbiorcy ich pracy.

Wszystkiego mogliśmy dotknąć, doświadczyć, przetestować. Jest to dla nas najbardziej efektywna forma nauki. – Karolina Puzio, studentka UAP Wiemy już, jakie możliwości mają kółka TENTE. Otworzyło nam to głowy na nowe, kreatywne zastosowania. Temat był obszernie przedstawiony, wiedza, którą zdobyliśmy znacznie ułatwi nam pracę nad tematem konkursowym. Najbardziej podobała mi się część warsztatowa, gdzie mogliśmy samodzielnie zmontować zestaw kołowy. Była to praktyczna lekcja, dzięki której każdy z nas poznał wnętrze kół, co jak się okazało nie jest banalną sprawą. Współpraca z UAP, a szczególnie z młodymi designerami sprawiła nam wiele radości i pozwoliła spojrzeć świeżym okiem na temat, który jest naszym przewodnim przesłaniem, czyli mobilność. – Andrzej Boniewicz, prezes zarządu TENTE Sp. z o.o. Ze studentami dyskutowaliśmy o mobilności przez pryzmat przyszłego użytkownika w aspekcie ergonomii, bezpieczeństwa, wygody, wyrównywania szans niepełnosprawnych oraz estetyki. Tego ostatniego nie mogło zabraknąć w rozmowach w przyszłymi artystami. Ogromnie nas ucieszyło żywe zainteresowanie studentów tematem mobilności. Z podekscytowaniem czekamy na rezultaty konkursu, który zainicjowaliśmy tym warsztatem wraz z prof. Bogumiłą Jung oraz prof. Marzeną Wolińską. Nie możemy się już doczekać, by zobaczyć prace młodych designerów w konkursie + KOŁO. Najbliższa ku temu okazja, będzie 12 grudnia, podczas konsultacji technologicznych. Wierzę, że nasza współpraca z UAP będzie się rozwijała, czemu idealny początek dały warsztaty.

www.tente.pl