Zapraszamy do wzięcia udziału w open call’u w ramach kolejnej edycji Inspiracji. W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, jako organizatorzy Festiwalu zamierzamy przeanalizować pojęcie wolności. Nie zawężając tematyki do wolności w rozumieniu państwowym, chcielibyśmy krytycznie spojrzeć na wolność tożsamościową i społeczną, mikro i makroskopijną, publicystyczną i polityczną, płciową i kulturową, ale także i na te wszystkie wolności, które do tej pory niezdefiniowane, manifestowano w tekstach, na ulicach i przy domowych stołach. Szczegółowe informacje o problematyce wystawy „Życie jest podwórkiem” do przeczytania na stronie internetowej festiwalu – inspiracje.art.pl. Szukamy prac mądrych i analitycznych, niekoniecznie jednostronnych.

Przewidujemy honoraria dla osób, których projekty wezmą udział w wystawie.

Do kiedy? 08.01-23.03.2018 r.
Gdzie? Trafostacja Sztuki w Szczecinie;

Gdzie słać formularze? Z kim się kontaktować? Do kogo kierować ewentualne pytania? inspiracje2018@gmail.com;

Wszystkie informacje z załącznikami do zdobycia na stronie: inspiracje.art.pl.