Przejdź do treści

ELIA – dziedzictwo, przemiana, wartości – konkurs na plakat skierowany do studentów UAP

Jury składające się z JM Rektora UAP prof. Wojciecha Hory oraz 60 rektorów i dyrektorów uczelni i instytucji artystycznych z całego świata przyzna nagrodę główną w wysokości 2,000 tys. pln

Zgłoszenia należy przesłać na adres opencall@uap.edu.pl w temacie podając konkurs ELIA

Termin: 17.11.2017

http://www.elia-artschools.org/

Serdecznie zapraszamy!

Tegoroczne Sympozjum ELIA zostało zorganizowane pod hasłem heritage-transition-values, co w dowolnym tłumaczeniu można rozumieć jako triadę pojęć ‚dziedzictwo-przemiana-wartości’. Powodem dla wyboru takiego zestawienia haseł była ich aktualność zarówno dla czasu, jak i dla miejsca, w którym spotkanie się odbywa – Poznania, miasta położonego na zachodzie Polski, a na obszarze niedawnego Bloku Wschodniego. Państwa znajdujące się w obszarze wpływów ZSRR, które w większości przynależą dziś do Unii Europejskiej charakteryzują się wyraźną kulturową odrębnością na tle państw zachodnich. Wynika ona zarówno z innej historii, innego dziedzictwa, z którym współczesne pokolenia są zmuszone się zmierzyć, jak również z innego etapu w procesie przemian związanych z demokratyzacją ustroju polityczno-prawnego (tranzycja), a także wynikających stąd różnic w zakresie wartości zarówno tych państwowych, jak i tych społecznych. Jakkolwiek wedle niektórych różnice te nie są znaczące, inni twierdzić będą, że są kluczowe. Konkurs na plakat towarzyszący Sympozjum ELIA odwołuje się do tych samych kluczowych haseł – ‚dziedzictwo’ jest pytanie o to co z przeszłości jest dla nas dzisiaj ważne, ‚tranzycja’ odnosi się do tego, co zmienne, czyli zarówno nowej odsłony tego co znane z przeszłości (reinterpretacja historii), jak i tego, co dziś rozumiemy pod znanymi dawniej pojęciami o podstawowym znaczeniu dla wspólnoty społecznej, wreszcie słowo ‚wartości’ stanowi trudną zachętę do nazwania tego co ważne dziś w odniesieniu do tego do wczoraj.

REGULAMIN:

  1. Konferencji ELIA na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (28.XI – 1.XII) towarzyszył będzie katalog zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis nagrodzonych prac. W grudniu planowana jest wystawa zgłoszonych prac w Atrium UAP.

2. Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w Karcie zgłoszenia prace.

3. Udział w konkursie będzie jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestników na publikacje nadesłanych
prac w środkach masowego przekazu.

4.Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe
nie będą brane pod uwagę.

5. Prace zgłoszone do wystawy nie będą zwracane autorom i staną się częścią kolekcji
Organizatorów.

Uczestnicy przesyłają prace w formie cyfrowej na adres: opencall@uap.edu.pl. Tytuł maila: ELIA_konkurs.

  •   wymiar 70x100cm. Pliki (PDF lub TIFF, CMYK, 300dpi)

Każda nadsyłana praca powinna zawierać następujący opis:

  •   Imię i Nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu

 

  • Autor:
  • Opublikowano: 12.11.2017, 18:09
  • Ostatnia edycja: 14.11.2017, 15:56