Wyraź z nami swój SPRZECIW!

Grupa MULTImedia ogłasza Open Call do czwartego numeru kwartalnika online – www.grupamultimedia.pl Sprzeciw – nieprzychylność, negacja, veto. Bunt. Rebelia.
Wszelkie głosy oburzenia, których pełno w sferze (nie tylko) publicznej. Niezgoda na panującą sytuację, krytyka obowiązujących narracji, sprzeciw wobec historii, kultury i sztuki. Bojkot pracy. Od dziecięcej krnąbrności, przez bunt okresu młodzieńczego i kryzys wieku średniego, po starczą swarliwość. Od poczucia dyskomfortu po akty pełnej negacji.
Z jednej strony sprzeciw wobec zasad i przepisów, z drugiej – niezgoda na postępującą anomię. Sprzeciw myśli, słowa, gestu i obrazu.  Sprzeciw wyrażający niepokój, niezgodę i gniew. Czysto destrukcyjny bądź konstruktywny. Rewolty, demonstracje, manifesty. Pisk i krzyk. Get off & fuck off.

Zachęcamy do nadsyłania tekstów (literackich, krytycznych, naukowych, publicystycznych, popularnonaukowych) oraz prac wykonanych w różnych mediach (malarstwo, grafika, fotografia, film, wideo, obiekty artystyczne, instalacje, dokumentacje performance, muzyka) do kolejnego wydania.
Bardzo prosimy o dołączenie do zgłoszenia biogramu autora. W sytuacji zgłoszeń prac wizualnych reprodukcje max. 1 MB. (wideo – link do You Tube lub Vimeo).

Materiały prosimy przesyłać na adres e-mail:
redakcja.multimedia@gmail.com

Deadline: 19.11.2017
Publikacja: grudzień 2017
Oprócz kwartalnika online, planowane są również wydarzenia towarzyszące (m.in. wystawa prac zaproszonych twórców).

Czekamy na Wasz głos!