Rusza konkurs dla magistrów i doktorantów

Z początkiem roku akademickiego władze Poznania zapraszają studentów do udziału w kolejnej edycji konkursu dla na najlepszą pracę magisterską i pracę doktorską. Do zdobycia są nagrody pieniężne w wysokości od 4 do 8 tys. złotych. Zgłaszać można się do 15 listopada.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, obronione w latach 2016-2017. Przedmiot pracy może stanowić problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązania możliwego do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich praktyczny charakter.

Celem konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w poznańskich placówkach naukowych jest zaangażowanie młodych talentów na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnięć.

Na autorów trzech najlepszych prac doktorskich czekają równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł, a na autorów trzech najlepszych prac magisterskich trzy równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł.

To już 14. edycja konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”. Łącznie w dotychczasowych edycjach nagrodzono i wyróżniono 159 prac; 39 nagród w kategorii prac magisterskich (48 wyróżnień); 36 nagród w kategorii prac doktorskich (36 wyróżnień).

Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania do 15 listopada 2017 r w Urzędzie Miasta. Adres Wydziału Rozwoju Miasta do 31.10.2017 r.: pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 261 lub 266 r. Od 2.11.2017 r. Wydział Rozwoju zmienia lokalizację i będzie się mieścił w biurowcu przy ul. Za Bramką 1, II piętro.

Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia.

Kontakt:  Eliza Kania – Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania,

tel. +48 61 878 57 48, e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl