Zarządzeniem Rektora UAP ogłasza się w dniu 10 października godziny rektorskie do godz. 14.00.

Zarządzenie Rektora-godziny rektorskie


Inauguracja roku akademickiego 2017/18