Organizatorem konkursu „ECOmade Contest 2017” jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Założenia konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych realizacji projektowych spośród prac zrealizowanych w oparciu o filozofię upcyklingu, czyli przetwarzania wtórnego odpadów z zamiarem stworzenia produktów o wartości wyższej niż przetwarzane produkty, oraz w sferze nowoczesnego, proekologicznego podejścia do procesu kreacji projektowej i artystycznej. Efektem końcowym będzie zaprezentowanie nagrodzonych prac w trakcie ECOmade Festival 2017 w dniach 30 listopada–2 grudnia 2017.

Do kogo jest skierowany konkurs?
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz grupy projektowe złożone z osób fizycznych, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych.

Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni, tj. w momencie składania aplikacji mieć skończone 18 lat. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace konkursowe, które powstały w ciągu ostatnich pięciu lat od daty ogłoszenia konkursu. Można zgłaszać prace konkursowe w pięciu kategoriach: Fashion (max. 3 prace), Design (max. 3 prace) oraz Art & Craft (max. 3 prace).

Jak przygotować pracę?
Nadesłane prace konkursowe powinny przede wszystkim charakteryzować się wysokim poziomem estetycznym, nowatorską formą oraz oryginalnością. Surowce wykorzystane przez twórców powinny być przetworzone tak, aby ingerencja w ich strukturę pozwoliła na powstanie nowej jakości materiału.

Jak zgłaszać prace do konkursu?
Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać poprzez dostarczenie za pośrednictwem strony www.ecomadefestival.pl prawidłowo wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego” wraz z pozostałymi dokumentami określonymi w § 4. pkt. 4 w terminie do dnia 5 listopada 2017 r. (niedziela) do godz. 23.59. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Etapy konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etapie każdy z Uczestników korzystając z formularza zgłoszeniowego dostarcza fotografie w atrakcyjny sposób prezentujące nie więcej niż 3 zrealizowane projekty z każdej kategorii oraz opisy projektów.

II etapie każdy z zakwalifikowanych Uczestników prezentuje pracę konkursową, którą w formie docelowego projektu bądź prototypu wykonanego w skali 1:1 z docelowych materiałów (wraz z dokumentacją fotograficzną) dostarcza na adres organizatora.

Nagrody
Laureaci w każdej kategorii otrzymają nagrodę rzeczową w postaci komputera: Apple MacBook Air 13 cali.
Każda praca, która zakwalifikuje się do II etapu konkursu, będzie zaprezentowana w katalogu festiwalowym.

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Festiwalu!
kom. +48 604 635 729
ecomade@asp.lodz.pl

REGULAMIN KONKURSU

 

http://www.ecomadefestival.pl/o-festiwalu/konkurs