Przejdź do treści

12 lekcji o konstytucji. Warsztaty infograficzno-prawne.

 

Korzystając z wcześniejszych doświadczeń warsztatowych oraz współpracy Pracowni Grafiki Informacyjnej Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznegow Poznaniu oraz Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu postanowiliśmy zorganizować warsztaty poświęcone tworzeniu infografik o tematyce prawnej.

Celem warsztatów jest stworzenie okazji do współpracy grafików i prawników oraz znalezienie graficznej formy przekazu dla treści związanych z prawem.

Zakładamy, że efektem warsztatów będzie stworzenie 12 infografik, z których każda będzie objaśniać istotę jednego z praw konstytucyjnych.

W założeniu organizatorów, infografiki posłużą do stworzenia kalendarza, propagującego wiedzę na ten temat.

Każdy projekt będzie powstawał w małym zespole złożonym z 1 lub 2 prawników oraz 2 młodych grafików.

Nadzór merytoryczny nad pracami sprawował będzie zespół złożony z pracowników Pracowni Grafiki Informacyjnej Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP oraz Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM.

 

Zaplanowaliśmy realizację projektu w następujących pięciu etapach:

1 / Nabór na podstawie zgłoszeń prawników i grafików 

z całej Polski, graficy — portfolio (PDF 5 prac, max 150 MB), prawnicy — list motywacyjny. Chcemy rozpowszechnić informację o planowanych warsztatach wśród młodych grafików projektantów — studentów, absolwentów uczelni artystycznych oraz prawników, studentów prawa, aplikantów za pośrednictwem organizacji pozarządowych i sieci społecznych — i zaprosić najlepszych.

Zgłoszenia należy dokonać (do 5 października 2017 r.) klikając w poniższy link:

http://goo.gl/nyTr2a

Wyboru kandydatów dokonamy do 10 października 2017 r., o czym poinformujemy drogą mailową.

2 / Pierwsze spotkanie warsztatowe, utworzenie zespołów, prezentację założeń, początek wspólnej pracy, dyskusję nad koncepcjami zaplanowaliśmy w dniach: 

23 i 24 października, w godz. 10—18, UAP w Poznaniu.

3/ Praca zdalna grafików w porozumieniu z ekspertami, 

ew. pomoc kadry UAP i UAM — w okresie między spotkaniami na warsztatach.

4 / Drugie spotkanie warsztatowe, wspólna praca, prezentacja projektów, dyskusja, w terminie:

20 i 21 listopada, w godz. 10—16, UAP w Poznaniu.

5 / Zakończenie prac i przygotowanie projektów do publikacji

początek grudnia 2017 r.

 

Cykl infografik obejmować będzie następujące tematy dotyczące konstytucyjnych praw i wolności osobistych:

1 / Prawo do ochrony życia

2 / Nietykalność osobista i wolność osobista

3 / Prawo do obrony i domniemanie niewinności

4 / Prawo do równego traktowania przez władze

5 / Prawo do sądu

6 / Prawo do prywatności

7 / Wolność komunikowania się

8 / Nienaruszalność mieszkania

9 / Prawo do informacji

10 / Wolność poruszania się

11 / Wolność sumienia i religii

12 / Wolność wyrażania poglądów

 

Zapraszamy do współpracy grafików i prawników, zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji społecznej, tworzeniem infografiki jako formy przekazu informacji dotyczących kwestii społecznych oraz zainteresowanych upowszechnieniem wiedzy o Konstytucji.

Warsztaty są bezpłatne, ale nie pokrywamy kosztów podróży i pobytu w Poznaniu.

 

Organizatorzy:

Pracownia Grafiki Informacyjnej 

Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP

dr hab. prof. UAP Lucyna Talejko-Kwiatkowska

dr Agata Kulczyk

 

Katedra Postępowania Karnego

Wydziału Prawa i Administracji UAM

prof. dr hab. Paweł Wiliński

kontakt: warsztaty12lekcji@gmail.com

 

https://www.facebook.com/events/825204354326810/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 02.10.2017, 15:47
  • Ostatnia edycja: 02.10.2017, 15:47