III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MALARSKI
FUNDACJI TRZY MOSTY

CEL KONKURSU

Zasadniczym celem Konkursu jest wsparcie oraz promocja przez Fundację Trzy Mosty  twórczości artystów – malarzy z Polski oraz z zagranicy.
Konkurs ma formułę open tzn. nie narzuca tematu pracy, jak również techniki malarskiej i skierowany jest do artystów – malarzy będących obywatelami, Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji,  Rosji, Słowenii, Ukrainy, Węgier, oraz Polski. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. Ukończenie wyższej uczelni artystycznej nie jest wymagane i nie jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

TERMINY
Nadesłane w terminie prace zostaną ocenione prze Jury i nominowane do
Nagrody Fundacji Trzy Mosty. Wszystkie wytypowane prace zostaną
wyeksponowane na dwóch wystawach w znaczących artystycznie polskich
miastach tj. w Warszawie i Krakowie. 09 marca 2018 roku w Służewskim
Domu Kultury w Warszawie, odbędzie się uroczysta Gala, podczas której
Jury nagrodzi trzech Laureatów Konkursu.
Łączna kwota nagród wynosi 30 000 PLN.
Fundacja dofinansowuje kosztu wysyłki obrazów pod adres, zlokalizowany:
•       spoza granicami Polski,  maksymalnie 400 zł.
•       na terenie Polski, maksymalnie 150 zł.
Zachęcamy do udziału w konkursie- zasady oraz regulamin konkursu
dostępny jest na stronie Fundacji Trzy Mosty: www.trzymosty.pl
Na zgłoszenia czekamy do 05.01.2018 roku.
KONTAKT:
konkurs@trzymosty.pl


Regulamin 2018 pl.