Szanowni kandydaci, przyszli studenci,

trwa Rekrutacja Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia do VI Edycji!
Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach.
Stypendia przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/FEimJJ/