Spotkania informacyjne o Pracowni
prof. Katarzyna Laskowska
as. Joanna Lisiecka

> projekty > zakres badawczo projektowy > możliwości modelowania na rok akademicki 2017-2018

spotkania informacyjne w Pracowni / sala 3, budynek E

KIEDY:
17.05.
18.05.
24.05.
31.05.
01.06.

CZAS 15:00-15:30

I stopień/LICENCJAT
> pracownia duży program, pracownia mały program, pracownia wolnego wyboru, dyplom licencjacki
> wybrany zakres projektu 17 PE-P / projekt oparty o współpracę z przemysłem meblarskim

II stopień/MGR
> pracownia duży program, pracownia mały program, pracownia wolnego wyboru, konsultacje duplomowe, dyplom magisterski
> wybrany zakres z projektu 17 PE-P / projekt oparty o współpracę z premysłem meblarskim

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem
facebook.com/pracownia.PEP