Sobota, 20 maja, w godzinach 20.00 – 00.00

(English version below)

SZTUKA NA 16 MM

Kuratorski przegląd archiwalnych filmów dokumentalnych z lat 50., 60. i 70. o sztuce, zapisanych na taśmie 16 mm. Unikatowa kolekcja pochodzi ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UAP. Prezentacja odbędzie się przy pomocy projektora przeznaczonego do odtwarzania materiałów zapisanych na taśmie 16 mm. Zobaczyć będzie można m.in. Spacer po Galerii Trietiakowskiej, Konstruktywizm w Polsce. Awangarda rzeczywistości, Sobór Aławerdyjski, Indyjskie pomniki islamu, Wystawy Wzornictwa Finlandii i wiele innych.
Zdjęcia pochodzą z filmu „Rzeźbiarz i inspiracja”; reżyseria: Albert Hendelsztejn, zdjęcia: W. Makarow, produkcja: Wytwórnia Filmów Popularnonaukowych w Moskwie, produkcja radziecka, wersja polska.
Sala 02 (budynek B), wejście od ul. 23 Lutego 20
g. 21.00‒00.00

PO MALARSTWIE

Oprowadzanie kuratorskie:

godz. 20.00 – Agnieszka Krupa po wystawie Teraz budując zacznę od dymu z komina | Mateusz Piestrak | Galeria Curators’Lab

 

o godz. 20.30 – Natalia Czarcińska oraz Dorota Tarnowska-Urbanik po wystawie bez tytułu | Paweł Susid | Galerie Duża i Mała Scena

Oryginalne podejścia do materii malarskiej opowiedziane twórczością artystów różnego pokolenia
na wystawach prac: bez tytułu Pawła Susida (ur. 1952) oraz „Teraz budując zacznę od dymu z komina” Mateusza Piestraka (ur. 1991)

godz. 20.00-00.00
Miejskie Galerie UAP:
• Galerie Duża i Mała Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28
• Galeria Curators’Lab
ul. Nowowiejskiego 12

Wystawa konkursowa – 4. Studenckie Biennale Malej Formy Rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego

Atrium (budynek B), wejście od ul. 23 Lutego 20

Biennale jest 4. edycją Konkursu na Małą Formę Rzeźbiarską im. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955 – 2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.
20.00 – 00.00
Atrium (budynek B), wejście od ul. 23 Lutego 20

Koordynacja: Biblioteka Główna UAP, Biuro Promocji UAP, Karol Ciechanowski, Dawid Szafrański, Mateusz Słociński, Remigiusz Tomala

http://www.nocmuzeow.poznan.pl/
_________________________________________________

Saturday, 20th of May, 8 p.m – 00.00 am

ART ON 16 MM

Room 02 (Building B), entrance from ul. 23 Lutego 20
A curatorial screening of some archival art-themed documentaries from the 1950s, the 1960s and the 1970s shot on 16mm film. These unique films come from the collection of the University Library of UAP. A special 16 mm projector will used for the event. The screening will feature films including A walk in the Tretyakov Gallery, Constructivism in Poland. The avant-garde of reality, The Alaverdi Cathedral, Islamic Monuments of India, The Design Exhibition in Finland and many more.
Pictures come from the film The Sculptor and Inspiration, director: Albert Hendelsztejn, cinematography: W. Makarow, production: Moscow Studio of Popular Science Films, Soviet/Polish version .
Time: 9:00 p.m. – 00:00 a.m.

Exhibitions
Time: 8:00 p.m. – 00:00 a.m.
Municipal Galleries of UAP:
• Duża i Mała Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28
• Curators’Lab
ul. Nowowiejskiego 12

Two exhibitions by artists representing different generations:
No title by Paweł Susid (b. 1952) and „Now when I build, I shall begin with the smoke from the chimney” by Mateusz Piestrak (b. 1991) tell the story of an original approach to the very matter of painting.

The contest exhibition of The 4th Professor Józef Kopczyński Students’ Biennale of Small Sculptural Forms.

Atrium (building B), entrance from ul. 23 Lutego 20.

The Biennale is the 4th edition of Professor Józef Kopczyński Small Sculptural Forms Competition. The competition is dedicated to the memory of professor Józef Kopczyński, an outstanding artist and teacher of the former Academy of Fine Arts in Poznan (now called University of the Arts Poznan) where he worked between 1955 and 2006. The aim of the competition is to create new artistic attitude among students of higher schools of art and to popularize small sculptural forms, medallic art, as well as innovative approach to sculpture.