Ćwiczenia subtraktywno-addytywne
Paweł Kaszczyński
Galeria R20
ul. Ratajczaka 20, Poznań
wernisaż: 12.04.2017, godzina 19.00
wystawa czynna: 13.04-22.04.2017
czw.-sob. w godzinach 15.00-18.00

 

synteza addytywna – zjawisko mieszania barw poprzez dodawanie wiązek

światła widzialnego różnych długości. Synteza addytywna trzech barw

przeciwstawnych z koła barw daje światło o barwie białej (teoretycznie, pod

warunkiem precyzyjnej przeciwstawności barw i równego natężenia obu

strumieni).

 

synteza subtraktywna – zjawisko mieszania kolorów poprzez odejmowanie

promieniowań widzialnych różnych długości (najczęściej poprzez pochłanianie

niektórych długości fal przez powierzchnię, od której odbija się światło białe).

Zachodzi w procesach mieszania pigmentów/farb.

plakat