Szanowni studenci,

w imieniu Koła Naukowego Młodych Statystyków i Demografów, działającego przy Katedrze Statystyki i Demografii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnieniu ankiety dotyczącej poznania opinii o uczelni:

  • poznanie opinii studentów o uczelni, a także o niektórych jednostkach oraz bazie dydaktycznej
  • porównanie ocen o różnych uczelniach publicznych w Poznaniu
  • skonfrontowanie ocen w ramach wydziałów oraz lat studiów

Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie http://bos2017.ankietka.pl/

Kwestionariusz jest skierowany do wszystkich studentów studiów stacjonarnych

Patronat nad badaniem objął rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski, a Patronat Honorowy – Prezydent Miasta Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak

Dziękujemy!