UCZELNIANA KOMISJA WYMIANY ZAGRANICZNEJ ogłasza nabór kandydatów deklarujących gotowość uczestniczenia w wymianie międzyuczelnianej w roku akademickim 2017-2018 oraz w wakacyjnych praktykach studenckich w roku akademickim 2016-2017.

W związku z powyższym zainteresowani studenci proszeni są o składanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2017 do godziny 12:00.

Komisja obradować będzie w terminie od 27 do 31 marca 2017 roku.
Planowane ogłoszenie wyników obrad Komisji nastąpi nie później niż 7 kwietnia 2017.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt mail’owy z pracownikami Sekcji ds. współpracy z zagranicą pisząc na adres: international@uap.edu.pl
Szczegóły dotyczące wymogów jak i lista uczelni wysyłane będę indywidualnie na prośbę zainteresowanych kandydatów.