Zapraszam Państwa na prezentację inicjującą międzynarodowy konkurs Glassberries Design Awards 2017.
Prezentacja odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego 2017 r., o godz. 14:00 (po posiedzeniu Rady Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu).
Budynek B, sala nr 2 (DRUKARNIA)
Spotkanie poprowadzą projektanci portugalskiej firmy BA Vidro, będącej organizatorem konkursu.
Uprzejmie proszę o przekazanie informacji o prezentacji studentom zapisanym do Państwa Pracowni.
Poniżej zamieszczam informacje na temat konkursu:
Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Firma BA Vidro, będąca producentem opakowań szklanych do napojów oraz przemysłu przetwórstwa spożywczego, zaprosiła do konkursu łącznie jedenaście uczelni z Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Polski.
Temat oraz szczegóły tegorocznej edycji konkursu zostaną przedstawione podczas prezentacji inicjującej.
W trakcie trwania konkursu studenci będą mieli możliwość wyjazdu do huty szkła i zapoznania się z procesem powstawania opakowań szklanych. W kwietniu zostanie zorganizowane spotkanie techniczne, na którym uczestnicy konkursu będą mogli skonsultować swoje projekty z technologami. W tegorocznej edycji Glassberries Design Awards termin zgłaszania projektów upływa 14.05.2017.