Ubiór. Idea Wspólna
Wystawa prac studentów oraz pedagogów z Pracowni Ubioru Unikatowego. Wystawie towarzyszy prezentacja multimedialna Katedry Ubioru Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii.

31.01 – 10.02. 2017
Aula Wielka Zbrojownia ASP w Gdańsku
Targ Węglowy 6

Zainteresowanie technikami unikatowymi w designie od wielu lat zaznacza swą obecność. Pokonanie stereotypu myślowego poprzez rozwój umiejętności inspiracji i interpretacji projektowo – realizacyjnej jest w kręgu zainteresowań wielu projektantów. Nie istnieją ograniczające konwencje, zatem projektowanie poszukujące techniki własnej, tekstury, faktury w budowaniu „architektury” tkanin bazowych wykorzystywanych w projektowaniu form ubioru, to rozwój indywidualnej wypowiedzi plastycznej i technologicznej, wnoszący swój pierwiastek twórczy
w dziedzinę projektowania nie tylko tekstyliów. Interdyscyplinarna komunikacja w obrębie zagadnień plastycznych i kształtowanie wrażliwości strukturalnej, fakturowej, przestrzennej, kolorystycznej prowadzi do tworzenia nowych pojęć i jest polem do poszukiwań uniwersalnego medium twórczego, jakim jest ubiór unikatowy i tkanina używana w procesie projektowym. Wykorzystanie tego potencjału to świat nie tylko pełen barw, ale świadomość kontynuacji, pewnej ciągłości tradycji „rzemiosła modowego” wykorzystującego najciekawsze inspiracje i interpretacje technik unikatowych. Wyostrzenie zmysłu obserwacji, analizowanie informacji przydatnych do rozwiązywania problemów projektowych rozumiane są na poziomie użytkownik i jego ubiór. Ważnym elementem jest „Idea – Proces – Realizacja” – rozwinięcie świadomości technologicznej młodego projektanta w całościowym procesie projektowym, jako „drogi” od idei, poprzez projektowanie, do finalnego rezultatu. Program ten jest oparty na bazowym projekcie „Laboratorium Kreatywnego Ubioru” działającego w ramach Pracowni Ubioru Unikatowego (dofinansowany przez MKiDN w programie Infrastruktura Kultury 2013). Zdefiniowaniu terminu unikatowy sprzyja doceniane coraz częściej zindywidualizowane podejście do ubrań. Poszukiwanie, eksperymentowanie i odkrywanie na nowo technik, które dziś są już prawie zapomniane, jest ciekawym doświadczeniem dla młodych projektantów w dobie nowoczesnych technologii, które sprzyjają transferowi owej wiedzy w nowym wydaniu. Prezentacja odmiennych wizji w konfrontacji prac studentów i pedagogów prowadzących Pracownię Ubioru Unikatowego, to prowadzony dialog w poszukiwaniu wspólnych źródeł inspiracji artystycznych, przenikanie się różnych tradycji kulturowych, a także przełożenie współczesnego projektowania na rozwój kreatywnych technologii. Prezentowane prace są rezultatem programu Pracowni oraz tematu badań: „Tekstury tkanin unikatowych i technicznych w projektowaniu zrównoważonym” na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii. Wystawie towarzyszy prezentacja multimedialna Katedry Ubioru: Pracowni Kostiumu Teatralnego, Pracowni Projektowania Ubioru, Pracowni Ubioru Unikatowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Kierownik Pracowni Ubioru Unikatowego
dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. nadzw. UAP