Publiczna prezentacja założeń projektu „Integracja zarządzania i bezpieczeństwa dokumentów w administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu  informuje, że 2 stycznia 2017 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Integracja zarządzania i bezpieczeństwa dokumentów w administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w prezentacji do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: slawomir.pekosz@uap.edu.pl w terminie do 1 stycznia 2017 r.

W treści maila prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu emailowego do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.


Miejsce prezentacji: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29,
60-967 Poznań,  sala 110 (1 piętro).

Data: 2 stycznia 2017, godz. 12:00